Tartalom felhasználása

A womagic.hu oldalon megjelent tartalmakat a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény értelmében tilos más felületen közzétenni.

A honlapon látható fotók sem vehetők át írásos engedély nélkül. Ha szeretnéd valamely cikkünket felhasználni, az adott bejegyzés első (legfeljebb 5) sorát idézve, forrásként a womagic.hu adott oldalát (kattintható linkként) jelölve teheted meg.

A honlapon található tartalom felhasználási- vagy tulajdonjogával a Purecom Kft. rendelkezik, melynek bármiféle jellegű felhasználáshoz a Purecom Kft. előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges. A Felhasználónak tiszteletben kell tartania a tartalomhoz kapcsolódó összes szerzői és más jogot, és nem változtathatja meg vagy módosíthatja a tartalmat.

Tilos a honlap bármely tartalmának sokszorosítása, másolása, terjesztése (ideértve az email, fax vagy más elektronikus készülék útján történő eljárásokat is), publikálása, módosítása, továbbítása, a honlapon található valamennyi tartalom szerzői jogi jogvédelem alatt áll. A honlap tartalmának jogosulatlan felhasználása büntetőjogi, és polgárjogi következményekkel jár.

A honlapon megjelenő információk csak tájékoztatásul szolgálnak, a womagic.hu nem vállal felelősséget a honlapon megjelenő adatok, dokumentumok, információk, képek, ábrák, grafikonok és grafikák pontosságáért. Ennek megfelelően a womagic.hu nem vállal felelősséget semmilyen, az ezek felhasználása kapcsán esetlegesen keletkező bármilyen jellegű közvetett vagy közvetlen kárért, kiadásért illetve költségért, beleértve természetesen az adatvesztéssel kapcsolatos károkat és az elmaradt hasznot is.

Köszönjük.